Alles Over Het Horeca Minimumloon Vanaf 1 Juli 2023

Spaarpot met geld in een cocktail bar

Vanaf 1 juli 2023 gaan de nieuwe minimumlonen voor de horeca in. Het minimumloon wordt twee keer per jaar door de overheid aangepast, op 1 januari en op 1 juli. We leggen uit wat er voor het horeca minimumloon verandert op 1 juli 2023.

Ondertussen is er een nieuw CAO! Lees ons artikel over het horeca CAO van 2024

Minimumloon Horeca 2023 per leeftijd

Het minimumloon voor personeel dat onder de horeca CAO valt, is vanaf 1 juli 2023 vastgesteld op de volgende uurlonen:

LeeftijdUurloon
15 jaar€ 4,85
16 jaar€ 6,06
17 jaar€ 7,27
18 jaar€ 8,48
19 jaar€ 9,96
20 jaar€ 10,90
21 jaar en ouder€ 12,12

Bron: https://www.khn.nl/tools/loontabellen-per-1-juli-2023

Vakantiegeld

Wanneer je onder de horeca CAO valt, heb je recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van je bruto salaris. Het verschilt per werkgever hoe dit uitbetaald wordt. Dit zijn de meest voorkomende manieren:

  • Maandelijks: Elke maand wanneer jij je loon uitbetaald krijgt, krijg je ook het vakantiegeld wat jij die maand op hebt gebouwd uitbetaald.
  • Jaarlijks: Elk jaar voor 1 juni betaalt jouw werkgever het vakantiegeld uit dat je sinds de vorige keer dat je vakantiegeld ontvangen hebt, hebt opgebouwd.
  • Op aanvraag: Sommige werkgevers maken gebruik van een uitbetaling / verloning systeem waarbij je zelf je opgebouwde vakantiegeld op kan vragen wanneer jij dat wilt.

Wanneer verandert het horeca minimumloon?

Twee keer per jaar stelt de overheid een nieuw minimumloon vast. Dit gebeurt elk jaar op 1 januari en 1 juli. Op 1 juli 2023 gaat het minimum uurloon voor mensen die werken in de horeca omhoog met 3,12%.

Horeca minimumloon stagiaires

Horecaondernemingen zijn niet verplicht om hun stagiaires loon uit te keren of vakantiegeld op te laten bouwen. Het is echter wel gebruikelijk om een stagevergoeding en/of onkostenvergoeding uit te keren. De onkostenvergoeding is een vergoeding voor gemaakte reis- en/of andere gemaakte onkosten.

Wanneer ben je een stagiair?

Een stagiair is iemand die onder begeleiding werkzaam is op basis van een leerplan van een onderwijsinstelling, zoals een vmbo-, mbo- of hbo-school, om noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen voor de opleiding. Dit wordt vaak gedaan in het kader van de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).

Wat verdien je bij een horeca baan via Heureca?

Dat dit de minimumlonen zijn betekent zeker niet dat je dit precies gaat verdienen. Voor werkgevers is het dus verboden om minder te betalen, maar het is zeker niet verboden om meer te betalen dan het minimumloon. Wij bij Heureca werken bijvoorbeeld enkel met horeca ondernemingen die bovengemiddeld, en dus ver boven het minimumloon betalen. Zo word jij voldoende gecompenseerd voor je inspanningen bij je nieuwe horeca baan.