ALGEMENE VOORWAARDEN​

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HEURECA MATCHMAKER

Gebruik van de website

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Heureca Matchmaker (hierna de “website” genoemd), gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te gebruiken.
U mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de website niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor de website, de eigenaren van de website of andere gebruikers van de website.

Privacybeleid

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Door gebruik te maken van Heureca Matchmaker, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

We doen ons best om de website veilig, betrouwbaar en functioneel te houden. We zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord ons en onze werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van aansprakelijkheid voor eventuele claims, verliezen, kosten, schadevergoedingen of andere aanspraken die voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van Heureca Matchmaker en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van de website niet gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Wijzigingen van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en bij te werken. U wordt geadviseerd om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte voorwaarden op de website te plaatsen met de datum van de laatste wijziging.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.